Fresh Fish

Overall average: 222

Average last 4 weeks: 247

Average last week: 222

CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

  11 Entries
  19.10.2021(Tue) Fresh Fish 222 222 222 3380
  18.10.2021(Mon) Fresh Fish 222 222 222 260
  17.10.2021(Sun) Fresh Fish 222 222 222 769
  16.10.2021(Sat) Fresh Fish 222 222 222 350
  15.10.2021(Fri) Fresh Fish 222 222 222 2008
  14.10.2021(Thu) Fresh Fish 222 222 222 1291
  13.10.2021(Wed) Fresh Fish 222 222 222 100
  05.10.2021(Tue) Fresh Fish 275 275 275 300
  02.10.2021(Sat) Fresh Fish 275 275 275 811
  26.09.2021(Sun) Fresh Fish 275 275 275 2800
  25.09.2021(Sat) Fresh Fish 275 275 275 200


  Current Offers:

   9 Entries
   Zeny4Kohlrabi louyang 3199 222 18.10.2021 05:42:51
   Zeny4Yumyum comodo 1000 222 18.10.2021 05:42:49
   Zeny4Noodles izlude 3740 222 18.10.2021 05:42:49
   Zeny4GinTonic xmas 3065 222 18.10.2021 05:42:46
   Zeny4BioLeech ayothaya 3947 222 18.10.2021 05:42:45
   Zeny4Milkshake comodo 3419 222 18.10.2021 05:42:43
   Zeny4Giotto lighthalzen 3408 222 18.10.2021 05:42:43
   Zeny4Chips pay_arche 2225 222 18.10.2021 05:42:39
   Zeny4Haribo alberta 1149 222 18.10.2021 05:42:29