Gift Box

Overall average: 6,963

Average last 4 weeks: 6,787

Average last week: 6,822

CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

  24 Entries
  24.10.2021(Sun) Gift Box 6,702 7,000 6,000 255
  23.10.2021(Sat) Gift Box 5,999 5,999 5,999 16
  22.10.2021(Fri) Gift Box 6,872 7,000 5,800 569
  21.10.2021(Thu) Gift Box 6,210 6,300 6,000 30
  20.10.2021(Wed) Gift Box 6,722 7,000 6,000 331
  19.10.2021(Tue) Gift Box 6,999 7,000 6,999 170
  18.10.2021(Mon) Gift Box 6,998 6,998 6,998 208
  17.10.2021(Sun) Gift Box 6,306 6,659 6,100 167
  16.10.2021(Sat) Gift Box 6,995 6,995 6,995 24
  14.10.2021(Thu) Gift Box 6,616 6,999 6,099 484
  13.10.2021(Wed) Gift Box 6,444 6,999 6,000 473
  12.10.2021(Tue) Gift Box 7,294 9,999 7,000 143
  11.10.2021(Mon) Gift Box 6,807 6,994 6,494 712
  10.10.2021(Sun) Gift Box 7,259 7,499 6,900 93
  09.10.2021(Sat) Gift Box 6,943 7,000 6,490 949
  08.10.2021(Fri) Gift Box 6,320 6,450 5,700 392
  07.10.2021(Thu) Gift Box 6,694 7,111 5,500 213
  06.10.2021(Wed) Gift Box 6,455 7,000 6,450 119
  03.10.2021(Sun) Gift Box 7,036 7,100 7,000 276
  02.10.2021(Sat) Gift Box 7,111 7,111 7,111 6
  01.10.2021(Fri) Gift Box 6,978 7,000 6,800 857
  29.09.2021(Wed) Gift Box 6,951 7,070 6,499 288
  28.09.2021(Tue) Gift Box 7,004 9,999 6,998 561
  27.09.2021(Mon) Gift Box 6,704 7,070 5,850 2085


  Current Offers:

   6 Entries
   SupportWS geffen 3 6,999 25.10.2021 01:28:12
   Plantago prontera 5 7,000 25.10.2021 01:28:18
   SeyDou prontera 5 7,000 25.10.2021 01:28:12
   Louja payon 2 8,000 25.10.2021 05:10:57
   Pumpkin Tart prontera 10 9,999 25.10.2021 01:28:15
   Kiwi Tart prontera 5 9,999 25.10.2021 01:28:14

   Overall average: 5,993

   Average last 4 weeks: 6,043

   Average last week: 6,225

   CP Link

   Sales of the last 4 Weeks:

    27 Entries
    25.10.2021(Mon) Gift Box 6,400 6,400 6,400 78
    24.10.2021(Sun) Gift Box 6,400 6,400 6,400 559
    23.10.2021(Sat) Gift Box 6,400 6,400 6,400 344
    22.10.2021(Fri) Gift Box 6,400 6,400 6,400 37
    21.10.2021(Thu) Gift Box 6,066 6,066 6,066 11
    20.10.2021(Wed) Gift Box 5,990 6,066 5,500 694
    18.10.2021(Mon) Gift Box 6,066 6,066 6,066 1
    17.10.2021(Sun) Gift Box 6,065 6,065 6,064 44
    16.10.2021(Sat) Gift Box 6,063 6,065 6,063 71
    15.10.2021(Fri) Gift Box 6,063 6,063 6,063 2
    14.10.2021(Thu) Gift Box 6,063 6,063 6,063 204
    13.10.2021(Wed) Gift Box 6,057 6,062 6,001 107
    12.10.2021(Tue) Gift Box 6,056 6,061 6,001 345
    11.10.2021(Mon) Gift Box 6,061 6,061 6,060 127
    10.10.2021(Sun) Gift Box 6,053 6,055 6,050 73
    09.10.2021(Sat) Gift Box 6,055 6,055 6,055 220
    08.10.2021(Fri) Gift Box 6,003 6,005 6,001 664
    07.10.2021(Thu) Gift Box 6,005 6,005 6,005 64
    05.10.2021(Tue) Gift Box 6,001 6,005 6,001 46
    04.10.2021(Mon) Gift Box 6,001 6,005 6,001 45
    03.10.2021(Sun) Gift Box 6,000 6,001 6,000 353
    02.10.2021(Sat) Gift Box 6,000 6,000 6,000 47
    01.10.2021(Fri) Gift Box 6,000 6,000 6,000 242
    30.09.2021(Thu) Gift Box 6,000 6,000 6,000 207
    29.09.2021(Wed) Gift Box 6,001 6,001 6,000 133
    28.09.2021(Tue) Gift Box 5,670 6,000 5,536 562
    27.09.2021(Mon) Gift Box 5,536 5,536 5,535 65


    Current Purchases:

     3 Entries
     Diaconal prontera 319 6,400 25.10.2021 01:28:20
     Torgashh17 prontera 92 6,400 25.10.2021 01:28:20
     HeIsGay prontera 183 6,066 25.10.2021 01:28:20