Blue Gemstone

Overall average: 512

Average last 4 weeks: 572

Average last week: 555

CP Link

Sales of the last 4 Weeks:

  29 Entries
  22.10.2021(Fri) Blue Gemstone 529 650 495 1141
  21.10.2021(Thu) Blue Gemstone 559 650 495 1225
  20.10.2021(Wed) Blue Gemstone 572 650 500 1196
  19.10.2021(Tue) Blue Gemstone 556 650 500 1891
  18.10.2021(Mon) Blue Gemstone 546 650 499 1434
  17.10.2021(Sun) Blue Gemstone 548 650 500 1738
  16.10.2021(Sat) Blue Gemstone 554 650 500 3329
  15.10.2021(Fri) Blue Gemstone 555 650 500 1545
  14.10.2021(Thu) Blue Gemstone 556 650 500 1712
  13.10.2021(Wed) Blue Gemstone 561 589 540 1058
  12.10.2021(Tue) Blue Gemstone 578 650 545 1238
  11.10.2021(Mon) Blue Gemstone 580 650 500 1880
  10.10.2021(Sun) Blue Gemstone 583 650 545 1860
  09.10.2021(Sat) Blue Gemstone 576 650 545 4434
  08.10.2021(Fri) Blue Gemstone 578 650 555 1086
  07.10.2021(Thu) Blue Gemstone 568 650 555 1345
  06.10.2021(Wed) Blue Gemstone 590 650 555 926
  05.10.2021(Tue) Blue Gemstone 573 650 555 1295
  04.10.2021(Mon) Blue Gemstone 607 650 555 1312
  03.10.2021(Sun) Blue Gemstone 576 650 555 1206
  02.10.2021(Sat) Blue Gemstone 585 650 555 2435
  01.10.2021(Fri) Blue Gemstone 569 650 555 1084
  30.09.2021(Thu) Blue Gemstone 567 650 555 705
  29.09.2021(Wed) Blue Gemstone 581 650 555 1247
  28.09.2021(Tue) Blue Gemstone 583 650 545 1640
  27.09.2021(Mon) Blue Gemstone 602 650 545 1707
  26.09.2021(Sun) Blue Gemstone 571 650 545 2850
  25.09.2021(Sat) Blue Gemstone 579 650 543 1463
  24.09.2021(Fri) Blue Gemstone 586 650 543 1483


  Current Offers:

   25 Entries
   Tyraiden prontera 1391 495 21.10.2021 16:46:38
   Zeny4Icecream yuno 1596 500 18.10.2021 05:42:52
   Zeny4Kafra comodo 1977 500 18.10.2021 05:42:53
   Zeny4Palatschinken geffen 1490 540 18.10.2021 05:42:53
   Zeny4NiceCream geffen 210 540 18.10.2021 05:42:32
   Zeny4Onigiri lighthalzen 2600 550 18.10.2021 05:42:51
   Zeny4Tofu geffen 227 550 18.10.2021 05:42:29
   [Popcorn] prontera 473 555 18.10.2021 05:42:46
   Appl3FooL prontera 1940 555 18.10.2021 21:27:06
   Hammered by Poring prontera 1965 555 18.10.2021 09:15:58
   Zeny4Chardonnay ayothaya 2298 555 18.10.2021 05:42:29
   Zeny4Pizza hugel 2621 560 18.10.2021 05:42:48
   [Bugatti] geffen 1934 580 21.10.2021 19:15:30
   GodofGambler comodo 560 600 18.10.2021 05:42:48
   Hugel Hyped hugel 500 600 18.10.2021 09:34:50
   Comodo Hyped comodo 440 600 18.10.2021 09:24:27
   merchie 102 hugel 1025 600 18.10.2021 05:42:30
   Smelly Panda comodo 340 650 22.10.2021 10:14:53
   merchie 101 lighthalzen 1421 650 18.10.2021 05:42:30
   bubbles[misc2] prontera 613 650 18.10.2021 05:42:37
   bubbles[weapon] prontera 1120 650 18.10.2021 05:42:37
   bubbles[cards] prontera 856 650 18.10.2021 05:42:43
   bubbles[misc] prontera 784 650 18.10.2021 05:42:46
   bubbles[armor] prontera 1077 650 18.10.2021 05:42:48
   kennethtql prontera 1599 3,000 18.10.2021 05:42:51

   Overall average: 394

   Average last 4 weeks: 0

   Average last week: 0

   CP Link

   Sales of the last 4 Weeks:

    0 Entries


    Current Purchases:

     2 Entries
     little S lighthalzen 1 500 18.10.2021 05:42:56
     little B lighthalzen 1 500 18.10.2021 05:42:56